Formularz elektronicznego zapisu do szkoły

Proszę o dokładne i prawidłowe wypełnienie pól formularza

Aktualna nasz oferta to:

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po szkole podstawowej lub gimnazjum
nauka trwa 4 lata, słuchacze uzyskują wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego
Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
kandydaci przyjmowani są do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego, nauka trwa 3 lata , słuchacze uzyskują wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego
Policealna Szkoła Zawodowa
technik informatyk (2 lata), technik bhp (1,5 roku), technik administracji (2 lata), technik rachunkowości (2 lata)
technik usług kosmetycznycht (2 lata),technik turystyki wiejskiej (2 lata), opiekunka środowiskowa (1 rok), opiekun medyczny (1 rok)
kursy kwalifikacyjne: technik budownictwa, usług fryzjerskich, logistyk, hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik rolnik
Technikum po gimnazjum - 4 lata, po ZSZ - 3 lata
technik informatyk , technik budownictwa, technik administracji, technik rachunkowości
technik usług kosmetycznycht,technik turystyki wiejskiej, technik handlowiec, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych opiekun medyczny
Kursy kwalifikacyjne po dowolnej szkole ( uprawniające do zdobycia wykształcenia technicznego i tytułu technika)
kursy kwalifikacyjne: technik budownictwa, usług fryzjerskich, logistyk, hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik rolnik, technik urządzeń sanitarnych, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik elektryk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych, technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwisko:

Imię:

Dzień urodzin:

Miesiąc urodzin:
Wybierz typ szkoły: 
Wybierz specjalność: 
Rok szkolny: 
2024/25
Miejsce urodzenia:
 

Imię Matki

Imię Ojca

Pesel

Adres zamieszkania:
Miejscowość 
Telefon 
Ulica 
 
Nr domu 
Nr mieszkania 
Poczta 
Kod pocztowy 
Płeć Region